dolnolhotský škrpál

informace

Informace a propozice

 

Sobota 9.9.2023 od 8:00 hodin, Hospůdka Mokřinka v Dolní Lhotě.

Účastníci si budou moci vybrat ze tří tras:
A) pro děti
B) středně dlouhá
C) pro zdatné škrpálisty

Škrpál se koná za každého počasí.

Časový harmonogram
08:00 – 10:00 – snídaně v hospůdce Mokřinka pro ty, kteří se chtějí před Škrpálem posilnit a ráno si přispat (míchaná vejce, párečky, pečivo, čaj…)
08:00 – 09:00 – registrace všech účastníků a postupný start
11:00 – 13:30 – Zábavné odpoledne s Kamilou – hry a soutěže pro děti (hod míčkem do klaunovy tlamy, skákání v pytlích, zatloukání hřebíků na čas… a mnoho dalších)
13:30 – 15:00 – bubenický WORKSHOP V DUCHU SAMBY pod vedením Dalimila Závackého. Aktivně zapojí návštěvníky Škrpálu.
15:00 – 17:00 – soutěže pro dospěláky (hod škrpálem; pivní štafeta ve škrpálech…)
17:00 – 20:00 – kapela Žádný Ostych
21:00 – ukončení akce

O klidný průběh Škrpálu se bude starat bezpečnostní agentura NAXX GUARD.

 

Registrace a podmínky účasti

Registrací k pochodu Dolnolhotský Škrpál bere každý účastník starší 18 let na vědomí a souhlasí s následujícím čestným prohlášením.
Účastníci mladší 18-ti let se mohou zúčastnit pochodu pouze se souhlasem zákonného zástupce nebo v doprovodu dospělé osoby.

DOSPĚLÍ a teenageři ve věku od 15 let

Startovné = 50 Kč
Každý účastník si zvolí trasu dle svých možností a při registraci obdrží PRŮKAZ ŠKRPÁLISTY. 
Dospělí vyrazí kdykoliv po registraci podle vlastního uvážení, ve skupinkách jaké si sami zvolí.
Nezletilému účastníkovi bez doprovodu dospělé osoby nebude umožněn start.
V PRŮKAZU ŠKRPÁLISTY bude vyznačeno několik trasových bodů. V místech zvaných „MEZIPŘISTÁNÍ“ bude na účastníky čekat občerstvení a Dřistová hlídka. Průkaz škrpálisty zde bude opatřen razítkem potvrzujícím zdolání mezipřistání.

DĚTI ve věku do 14 let (ročníky 2009 – 2023)
Startovné = ZDARMA
Každý účastník z řad dětí obdrží při prezenci PRŮKAZ MALÉHO ŠKRPÁLISTY + něco sladkého na cestu. V průkazu budou pokyny ke splnění úkolů v průběhu procházky v lese.
Děti budou opouštět start Škrpálu se svým dospělým doprovodem postupně v menších skupinkách po cca 5 – 10 minutách tak, aby mohly plynule plnit úkoly a na všechny se dostalo.
Trasu za děti volí jejich rodiče dle jejich možností. Dítěti bez doprovodu dospělé osoby nebude umožněn start.

 

Svou účastí v turistickém pochodu Dolnolhotský ŠKRPÁL deklaruji čestné prohlášení, že jsem si vědom/a následujících skutečností, a to, že pochodu Dolnolhotský ŠKRPÁL, pořádaného Sportovním a Kulturním spolkem Dolní Lhota, z.s. dne 10.9.2022 se účastním: – při plném vědomí si svého zdravotního stavu a zdravotních omezení, které nikterak nebrání tomu, abych pochod absolvoval/a, – po pečlivém zvážení své aktuální zdatnosti a schopnosti zvládnout technickou a fyzickou náročnost pochodu, – po obecné znalosti terénu, prostředí a klimatických podmínek, za nichž se závod koná, a v tomto ohledu se závodu účastním při maximální osobní obezřetnosti vůči sobě i všem ostatním účastníkům pochodu, zcela na vlastní odpovědnost. Pokud způsobím svým jednáním nebo opomenutím škodu jinému účastníku závodu, jsem si vědom/a své odpovědnosti za způsobený následek. Dále se zavazuji, že budu dodržovat veškerá opatření vlády České republiky, která budou aktuálně platit v souvislostí s konáním sportovních a kulturních akcí v den konání závodu. Tato nařízení naleznete na https://covid.gov.cz/opatreni. Dále se zavazuji, že budu dodržovat veškeré pokyny pořadatelů, od okamžiku, kdy se dostavím k prezenci do okamžiku, kdy bude závod oficiálně ukončen prohlášením organizátora. Pořadatel si vyhrazuje právo v nezbytně nutných případech (zdraví a životu nebezpečných) trasu pochodu změnit, případně pochod zcela zrušit, a to i v jeho průběhu s tím, že bude-li pochod zrušen bezprostředně před jeho zahájením nebo po jeho zahájení, registrovaní účastníci, jež zaplatili startovné, nemají právo na vrácení startovného. Účastníci mladší 18-ti let se mohou zúčastnit a zaregistrovat do pochodu Dolnolhotský ŠKRPÁL pouze v doprovodu zákonného zástupce, případně s jeho písemným souhlasem. Za děti plně zodpovídají jejich rodiče, případně zákonný zástupce, který je povinen podepsat při registraci Souhlas zákonného zástupce s účastí na turistickém pochodu Dolnolhotský ŠKRPÁL. 

Doprovodný program

 

● Dovednostní soutěže pro děti i dospělé (pro děti i dospělé budou v areálu Mokřinky připraveny nejrůznější dovednostní soutěže a hry)

● Mini BeerFest (hospůdka Mokřinka představí několik druhů různých pivních speciálů nejen z mini pivovarů a připraví bohaté občerstvení)

● Farma Máchovi Dolní Lhota

● Bubenický Workshop v duchu Samby (dolnolhotský bubenický soubor pod vedením Dalimila Závackého zahraje latinské rytmy a také zapojí účastníky Škrpálu do hudebního programu)

● Domácí koláče s kávou a tradiční sekaná v housce

● Cukrová vata 

● Káčův Dřist (legenda, jejíž jméno netřeba představovat)

● Kapela Žádný Ostych (pop-rock-funk-punk v podání pětičlenné kapely z Prajzské)

 

 

Historie

Autor: Vladislav Koval
Historii Dolnolhotského ŠKRPÁLU si vlastně už nikdo pořádně nepamatuje. Jisté je, že ŠRPÁL vznikl jako aktivita členů tehdejší ZO SSM Dolní Lhota, někdy začátkem 80.let minulého století. Nejdříve se jednalo o akci pro mládež, později i pro školní děti. Trasa se značila barvou a fáborky, které Stáňa Hrubá a další členky SSM stříhaly v klubovně. Naproti ní byla pak dlouhou dobu namalována šipka, která ukazovala směr, kterým se startovalo do závodu. Někteří celou trasu proběhli, jiní se kochali přírodou. Pamatujeme, že většinu ročníků vyhrávali tradičně ti nejsilnější kuřáci z řad členů SSM. Odhadem mohlo proběhnout maximálně deset ročníků. Po revoluci se už akce nepořádala. První pokus o obnovu tradice uskutečnil Vláďa Koval, spolu s Janou Moravcovou a Galkou Závackou v roce 2005. Byly připraveny dvě trasy (7 a 15 km, pro děti a dospělé). Startovalo se z areálu TJ Sokol Dolní Lhota. Zúčastnilo se cca 30 lidí. O další obnovu se v minulých letech pokusili Eva Neulingerová, Maruška Tylečková a Dája Tichá. Byla to ale spíše akce pro rodinu a pár známých. 

Další ročníky se konají pod hlavičkou spolku SKS Dolní Lhota a díky schopné partě lidí se nám podařilo navázat na dlouho opuštěnou tradici.

 

 

ŠKRPÁL
Autor: Dana Kučová

Do škrpálu polezem, slabší kousky nenesem.
Půjdem stále nahoru, v báglu máme podporu.
Někdo jabko, jiný rum, máme turistický um.

Ať už sluncem, nebo mrazem, nespadne z nás nikdo na zem.
Budeme si zpívat, básnit, turisti jsou vždycky krásní.
Mladí nebo staří, budem průvod usměvavých tváří!

Až pokoříme všechny kopce, může říkat si kdo, co chce.
Budem borci největší, o tom se všichni přesvědčí.

Troufáš-li si, tak pojď s námi, vezmi s sebou dědu, mami.
Všichni správní Dolní Lhotští, Škrpál účastí svou poctí!