Informace o spolku

Sportovní a Kulturní Spolek Dolní Lhota z.s. (SKS) je zájmovou, společenskou a nezávislou nepolitickou organizací, která si klade za cíl sdružování zájemců v rámci zapojení do sportovních, kulturních a společenských aktivit. Chceme vytvářet materiální a tréninkové podmínky, aktivně vést děti ke sportu a zájmu o kulturu, vytvářet ekonomickou základnu pro naplnění cílů a účelu spolku, budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná zařízení, turistická zařízení, pomáhat potřebným, vést členy k dodržování základních etických a mravních pravidel a také spolupracovat s orgány územních samosprávných celků a školními zařízeními.

Pořádáme sportovní soutěže, kulturní a společenské události, spolupracujeme s jinými organizacemi a jednáme se sponzory.

Sportovní a Kulturní Spolek Dolní Lhota z.s.
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce číslo 19677
Identifikační číslo: 10710981