Registrace

ŠKRPÁL RUN for FUN

Výtěžek bude použit na farmářský kroužek pro děti s poruchou autistického spektra a jejich intaktní sourozence. Děti jsou během kroužku v přímém kontaktu s koňmi, slepičkami a králíky. Učí se házet hnůj, nastýlat, chystat seno a také pečovat o zahrádku.

ŠKRPÁL RUN for FUN – běh na 10 km pro účastníky od 15 let
Sobota 9.9.2023 od 8:00 hodin, Hospůdka Mokřinka v Dolní Lhotě u Ostravy, 747 66.

Trasa: https://frame.mapy.cz/s/mevucaluho 
Časový limit pro zdolání této trasy je 90 minut. 


Startovné ve výši 100 Kč zahrnuje:

  • textilní číslo na dres + spínací špendlíky
  • měření času klasickými stopkami
  • příprava a značení trasy závodu
  • symbolické ceny pro vítěze v dané kategorii
Kdy se startovné nevrací
  • V případě neúčasti závodníka
  • V případě zrušení závodu z důvodu zásahu vyšší moci

PLATBA ZA REGISTRACI

ČÍSLO ÚČTU POŘADATELE PRO ZASÍLÁNÍ PLATEB ZA STARTOVNÉ
123 – 505 616 0217 / 0100

Nezapomeňte na VARIABILNÍ SYMBOL (číslo, které je při registraci přiděleno). Pokud jej přehlédnete, použijte číslo svého mobilního telefonu.

Startovné musí být uhrazeno/připsáno na účet pořadatele do 6.9.2023 – TERMÍN PRODLOUŽEN.

Dodatečná registrace přímo na místě v den konání závodu je možná pouze pro maximálně 10 závodníků, pro něž budeme mít připravena startovní čísla.

Doporučujeme všem zájemcům využít ON-LINE registraci.

Důležité informace – nepřehlédněte!

Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře, nebo registrací osobně na místě v den konání ŠKRPÁLU bere na vědomí, že během závodu bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam, který může být zveřejněn pro účely prezentace akce. Dále dává souhlas na dobu časově neomezenou a bez nároku na honorář se zveřejněním obrazového materiálu pořízeného v souvislosti se závodem, i když je na něm sám uveden a dále dává souhlas se zpracováním svých osobních dat pro potřeby tohoto závodu.

Registrace pro rok 2023 byla ukončena.
Stále se můžete zaregistrovat osobně dne 9.9. od 8:00 v Hospůdce Mokřinka.
K dispozici je pouze už jen 10 startovních čísel.