Registrace

rally dolní lhota

Startovné na Rally Dolní Lhota 2023 činí 100 Kč posádku.
Zaregistrujte se prostřednictvím našeho on-line formuláře na této stránce a v potvrzovacím e-mailu Vám přijde variabilní symbol + číslo účtu pro odeslání úhrady za startovné. Částka musí být připsána na účet nejpozději do 18.5.2022. 

Dodatečná registrace na místě v den konání Rally je taktéž možná. Přijďte včas a zaregistrujte se přímo v Mokřince. Registrace začíná v 8:00 hodin a startovné zůstává i v den konání Rally 100 Kč/posádku.

Maximální počet posádek pro ročník 2023 = 25.


Už jste se zaregistrovali a nevíte jak v den Rally s obědem či snídaní?

Nic neřešte, nevařte, protože Hospůdka Mokřinka připraví pro všechny posádky výborné domácí jídlo a to jak k obědu, tak i snídani (od 8:00). Celou sobotu tak máte bez starostí a jen si přijďte užít pohodovou vyjížďku a zábavu se svými plechovými miláčky.

Navíc každá registrovaná posádka od nás letos obdrží stravenku ve výši 50 Kč na oběd v Hospůdka Mokřinka.


Podmínky účasti v Rally Dolní Lhota
Registrace on-line a zaplacení startovného na účet pořadatele do 18.5.2022.
Nestihli jste se registrovat on-line v termínu a poslat úhradu na účet? Nevadí, přijďte v den konání akce a zaregistrujte se přímo v Mokřince.


Všichni účastníci se zavazují, že budou:
– dodržovat pravidla silničního provozu. Budou se chovat ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožovali život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní.

– dodržovat veškerá opatření vlády České republiky, která budou aktuálně platit v souvislostí s konáním sportovních a kulturních akcí v den konání rally.

– dodržovat veškeré pokyny pořadatelů, od okamžiku, kdy se dostaví k prezenci do okamžiku, kdy bude rally oficiálně ukončena prohlášením organizátora. Pořadatel si vyhrazuje právo v nezbytně nutných případech (zdraví a životu nebezpečných) trasu rally změnit, případně akci zcela zrušit, a to i v jejím průběhu s tím, že bude-li rally zrušena bezprostředně před jejím zahájením nebo po jejím zahájení, registrovaní účastníci, jež zaplatili startovné, nemají právo na vrácení startovného.

Každý účastník přihlášením do rally v den konání akce, nebo odesláním registrace prostřednictvím on-line formuláře bere na vědomí, že během rally bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam, který může být zveřejněn pro účely prezentace akce. Dále dává souhlas na dobu časově neomezenou a bez nároku na honorář se zveřejněním obrazového materiálu pořízeného v souvislosti s rally, i když je na něm sám uveden a dále dává souhlas se zpracováním svých osobních dat pro potřeby této akce.

Startovné se v případě absence účastníka na rally nevrací.

Registrační formulář